Hanoi Landmark 51 – 1 trong 26 dự án BĐS hình thành trong tương lai đủ điều kiện kinh doanh

Hanoi Landmark 51 – 1 trong 26 dự án BĐS hình thành trong tương lai đủ điều kiện kinh doanh

Vừa qua, Sở Xây dựng Hà Nội đã công bố danh sách 26 chủ đầu tư đã được Sở chấp thuận bất động sản (BĐS) hình thành trong tương lai đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh theo quy định. Theo đó, dự án Hanoi Landmark 51 do Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam và Công ty CP Sông Đà 1.01 làm Chủ đầu tư là 1 trong số 26 dự án chung cư trên được Sở Xây dựng Hà Nội cấp phép.  Theo Luật Kinh doanh BĐS 2014, việc kinh doanh BĐS hình thành trong tương lai chỉ được thực hiện khi BĐS đó có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Giấy phép xây dựng,… và sau khi được cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh thông báo về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.

Hà Nội Landmark 51

Chủ đầu tư dự án BĐS trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết. Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện bàn giao nhà ở theo tiến độ đã cam kết và bên mua, bên thuê mua có yêu cầu thì ngân hàng bảo lãnh có trách nhiệm hoàn lại số tiền ứng trước và các khoản tiền khác cho khách hàng theo hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở và hợp đồng bảo lãnh đã ký kết.

Việc thanh toán trong mua bán, thuê mua BĐS hình thành trong tương lai được thực hiện nhiều lần, lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà, công trình xây dựng; trường hợp bên bán, bên cho thuê mua là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì tổng số không quá 50% giá trị hợp đồng. Trường hợp bên mua, bên thuê mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì bên bán, bên cho thuê mua không được thu quá 95% giá trị hợp đồng; giá trị còn lại của hợp đồng được thanh toán khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp Giấy chứng nhận này cho bên mua, bên thuê mua. Đến thời điểm này, theo Sở Xây dựng, Hà Nội mới có 26 dự án BĐS hình thành trong tương lai đủ điều kiện kinh doanh.Chung cư Hà Nội Landmark 51 chức chắn sẽ làm hài lòng mọi nhà đầu tư Việt .

About The Author

admin

No Comments

Leave a Reply