Thị trường Bất động sản và ý kiến 2 Bộ trưởng đối lập nhau

Thị trường Bất động sản và ý kiến 2 Bộ trưởng đối lập nhau Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng nói “thị trường bất động sản đã dần từng bước được cải thiện”. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình báo cáo: Thị trường bất động sản tại Hà Nội đóng băng.Trong […]